အခြေအနေတို့အတွက် URL တစ်မျိုးရှိပါတယ်။ လက်ရှိ URL ကိုဖြည့်ပါ:

လူမျိုးစု URL ကိုချိန်တင်ရန်:

ယနေ့အရင်ရာတိုင်းအကြားတွင် အခန်းတွင်သို့ရှိနေသော URL များကိုလည်းတင်သွင်းနိုင်သည်။ GetLink ကနေစတင်ကြပါစေ၊ အလုပ်လုပ်သင့်သည့်လက်ရှိ URL ကိုပြင်ဆင်ရန်အကျဉ်းချုပ်သောအချက်များဖြင့်ပေါ်တွင်သင့်အတွက် အရည်အသွေးပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အိမ်အရောင်အားကြောင်းသို့သွားပါက သင့်ရဲ့လက်ရှိလင့်ခ်များအားအတူ ဖွင့်လှစ်ရန်အဆင့်အတန်းများဖြင့် သင့်အတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

ဘာအလိုက်လုပ်ရမှာ

1
သင်၏ URL ကိုဖြည့်ပါ

သင်တစ်မျိုးလိုက်ပါနှင့်သင့်ရဲ့မူလ URL ကိုဆောင်ရွက်လိုက်ပါနေပါသည်။

2
စျေးဝယ်လွှာ 'ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်း'

'ထိန်းသိမ်း' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးလင့်ခ်များဖြင့် တန်ဖိုးအတိုင်း အလုပ်လုပ်ပါ။

3
သင်၏လင့်ခ်က်ကိုမှတ်သားပါ

လင့်ခ်များကိုကျွန်ုပ်အားဖြင့် သင့်လက်ရှိနေရာတွင် မှတ်သားပါက လင့်ခ်က်ရေးချယ်ရန်သင့်အတွက်ပင် ကိုယ်စားပြုသော URL ကိုကွန်ယက်များနှင့် အီးမေးလ်များတွင် ရောက်သွားနိုင်ပါသည်။

GetLink အရည်အသွေးများ

1. တိုင်းအလုပ်လုပ်ခြင်း

အနေဖြင့်လျောက်နေသောလော့ခ်များကိုအပြင်မှာစိတ်ကြိုက်ခြင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းအားဖြင့် URL ကိုအလုပ်လုပ်ပါ။ အသစ်မှာတော့ စာရင်းအားပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်!

2. စိတ်ကြိုက်လွှာများ

အသုံးပြုသူတစ်ဦးအနေဖြင့် မှတ်သားပါက 'အလုပ်ချိန်မှာ စိတ်ကြိုက်' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

3. သင်၏လင့်ခ်က်ကိုမှတ်သားပါ

အသစ်မှာတော့ လင့်ခ်များအားအတွက် သင့်လက်ရှိနေရာတွင် မှတ်သားပါ။ ကိုယ်စားပြုသော URL ကိုကွန်ယက်များနှင့် အီးမေးလ်များတွင် ရောက်သွားနိုင်ပါသည်။

4. အနီးအနား

သင့်လက်ရှိသောလင့်ခ်က်အားဖြင့် သင်၏ URL အလုပ်အားလုံးတစ်ခုအနက်မှ အဆင့်အတန်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည့်အထိအသေးစိတ်အားဖြင့် သင်၏ပရိုဖိုင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။

5. လျှပ်စစ်နှင့်သောအရည်အသွေး

သင်၏လက်ရှိစာရင်းသည်လေးတစ်ခုပေါင်းစီးသောအနေဖြင့်လျှပ်စစ်ပေးထားသောနေရာတွင် အကြောင်းဆုံးနှင့်အားလုံးကိုကွန်ယက်အားဖြင့် သင်အထိအသေးစိတ်အားဖြင့် အမြဲတမ်းအနှံ့အထိကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။

ဘာလုပ်လုပ်ပြီးလေ့လာမှု


Privacy Policy Terms & Conditions